logo-Podcastvrouw

Podcast interview, 11 concrete tips

Podcast Interview

Een goed interview is essentieel voor je podcast. Ik heb deze handige tips voor je verzameld , zodat je concrete handvatten hebt om mee aan de slag te gaan.

 1. Doe concreet vooronderzoek naar je gast of het onderwerp. Zorg dat het niet aan je voorbereiding ligt. 
 2. Lees je in, doe onderzoek en doe een voorgesprek. Waar over wil je gast het wel of niet overhebben. 
 3. Stel vooraf aan het interview een opmerkelijke vraag om de spanning te breken bij bv bij het testen van de apparatuur. Stel de vraag: Wat heb je voor ontbijt gegeten? Men lacht denkt na en vertelt en de apparatuur is getetst voor opname. 
 4. Jij bent de regisseur van het gesprek. Jij hebt de regie en bepaalt de lijn van het interview. Pak door wanneer het saai ofde langdradig wordt. Grijp in als je geen antwoord op je vraag krijgt. 
 5. Stel open vragen. Wat zijn open vragen? Vragen waar geen jaof nee op geantwoord kunnen worden. Wie wat , waar , waarom , wanneer, hoe. (lees tip socrates op sneakers van Elke Wiss) 
 6. Vraag je gast een situatie te omschrijven. ‘Hoe zag het er daar uit?’ hoe klonk dat, Waar ruikte het naar. 
 7. Laat deze persoon anekdotes vertellen. 
 8. Zoom in op een emotie. Kijk actief of je een emotie voelt (boos, enthousiast, verdrietig). Zoom hier op in en vraag verder. Je kan het ook benoemen. Je lijkt wat zenuwachtig. Hoe komt dat? Heeft dat je zachter, liever of mooier gemaakt
 9. Vraag door. Is een antwoord niet duidelijk? Of zit er een groter verhaal achter? Vraag door! Je kan dit doen door onnozel te spelen, een stilte te laten vallen, zeg vertel en neem me mee. 
 10. Stel één vraag tegelijkheid 
 11. Laat bewust af en toe een stilte vallen. Het zit in onze aard om stiltes juist op te vullen, maar het kan een gast er juist ook toe aanzetten om beter over het onderwerp na te denken. Wacht eens wat langer met het stellen van de volgende vraag. Je zult merken dat veel mensen die momenten gebruiken om nog een leuk of interessant inzicht met je te delen.